belangrijkste-termen-over-lenen-en-kredieten-o : Leemans kredieten

Belangrijkste termen over lenen en kredieten: O

Bij Leemans Kredieten kan u makkelijk lenen op afbetaling voor verschillende soorten leningen.

Onderhandse overeenkomst : Overeenkomst die wordt ondertekend tussen twee partijen (of een verbintenis) zonder naar de notaris te gaan.

Onderhandse verkoop : Met een onderhandse verkoop wordt de aankoop of verkoop van een onroerend goed gesloten. De verkoop kan gebeuren met de hulp van een tussenpersoon, zoals een notaris. Er zal meestal een optie of een verkoopcompromis worden ondertekend voordat de authentieke akte bij een notaris wordt getekend.

Onderpand: In sommige gevallen geven kredietnemers een onderpand dat als waarborg dient voor de geleende bedragen.

Opeisbaarheid : Als een consument de in de kredietovereenkomst bepaalde aflossingen niet nakomt, vervalt de recht om te betalen met de maandelijkse aflossingen zoals die geformuleerd werden in het contract. De kredietgever eist de onmiddellijke terugbetaling van het krediet.Overmatige schuldenlast : Als een consument te veel krediet heeft opgenomen ten opzichte van (eventueel nieuwe) inkomsten situatie en hij dus niet meer in staat is zijn schulden het hoofd te bieden.

Oversluiten: Je lopende hypotheeklening of krediet bij een andere kredietgever onderbrengen om een voordeligere intrest te verkrijgen.

Heb je nog vragen? Kom gerust eens langs

Onze openingsuren

Wij zijn gesloten

Maandag

09:00 tot 18:00

Dinsdag

09:00 tot 18:00

Woensdag

09:00 tot 18:00

Donderdag

09:00 tot 18:00

Vrijdag

09:00 tot 18:00

Contacteer ons vrijblijvend

Leemans kredieten N.V. Herentalsebaan 145a 2100 Deurne

Tel: 03 325 90 48
Fax: 03 325 90 77

Leemans Kredieten NV bemiddelt als kredietmakelaar voor verschillende kredietgevers om de beste oplossing voor de consument te vinden.- Alle rechten voorbehouden

Let op, geld lenen kost ook geld.