1-Persoonlijk

2-Woning

3-Werk

4-Inkomsten

5-Andere leningen

6-Doel

7-Nazicht

8-Einde

Beste klant,

Enkel personen wonend in België kunnen een aanvraag indienen voor een lening.

Ik ben een (*)

en/of

Geboortedatum (*)Leemans Kredieten NV - Leenkas Leemans NV - Leencentrale Leemans NV - Alle rechten voorbehouden

Let op : Geld lenen kost ook geld